Terapia ESWT wykorzystuje urządzenia skupiające falę uderzeniową we wnętrzu ciała człowieka, z maksimum w miejscu poddawanym leczeniu. Poza obszarem skupienia energia fali jest za mała, aby dawać efekt biologiczny. Umożliwia to precyzyjne aplikowanie fali w miejscu zmienionym chorobowo. Ciśnienie wyzwalane w trakcie produkcji fali waha się od 10 MPa do 100 MPa. Średni zasięg działania to około 12,5 cm, z maksimum na głębokości 6 cm. Aparaty do ESWT wytwarzają energię wykorzystując technikę elektrohydrauliczną, elektromagnetyczną lub piezoelektryczną. Impulsy generowane są z częstotliwością od 1 Hz do 8-10 Hz.

W aparacie Rosetta ESWT fala uderzeniowa powstaje dzięki metodzie elektromagnetycznej, a powstająca fala generuje ciśnienie o wartości do 5,3 Bar, co odpowiada 31 Barom według testu Hydrotonowego. Głębokość wnikania fali oraz moc fali uderzeniowej jest regulowana w prosty sposób na ekranie dotykowym aparatu co pozwala na dopasowanie parametrów terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

materiał pochodzi ze strony http://www.rosetta-eswt.pl