Jakość

Nasze laboratorium zarejestrowane jest w wykazie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Pracuje tu doświadczony zespół techników analityki medycznej i diagnostów laboratoryjnych.

Wykonywane przez nas badania podlegają codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Uczestniczymy również w ogólnopolskim sprawdzianie prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.