Poradnia medycyna pracy


Wykonujemy badania:

  • wstępne;
  • okresowe;
  • kontrolne;
  • kierowców;
  • psychotechniczne;
  • kompleksowej opieki dla zakładów pracy chronionej.Poradnia medycyny pracy przyjmuje pacjentów, ze skierowaniem z miejsca pracy, codziennie w godzinach 7 30 - 10 30

 


Skierowanie na badania profilaktyczne

 

 

Zobacz godziny przyjęć lekarzy

 
Rejestracja osobista codziennie w godzinach 12 30 - 13 00 lub pod numerami telefonów:

- (71) 339 17 15;

- (71) 339 17 17;

w godzinach 13 00 - 14 00

dodatkowo zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem adresu e-mail: medycynapracy@pulsantis.com.pl

 

Do umowy na badania profilaktyczne pracowników wymagane jest kserokopia dokumentów rejestrowych firmy:

- NIP,
- REGON,
- Wpis do ewidencji, lub KRS.

Dokumenty mogą być wysłane faxem: (71) 339 17 20
lub na adres e - mail: sekretariat@pulsantis.com.pl