Świadczenia w tutejszym POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej rodzinnej POZ, położnej środowiskowej – rodzinnej POZ, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, włączając w to osoby dokonujące wyboru na podstawie zarejestrowanego formularza
E 106, E 109, E 120, E 121 zamieszkujące w Polsce, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

 

ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

 

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1800


Świadczenia lekarskie realizowane są w formie ambulatoryjnej w siedzibie Przychodni oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie – poprzez porady udzielane w domu pacjenta. Porady lekarskie w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia, w przypadkach stanowiących realizację kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu z lekarzem nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

W przypadkach uzasadnionych medycznie, świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

 

Przychodnia zapewnia funkcjonowanie

Gabinetu Zabiegowego
codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 800 - 1800

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury diagnostyczno – terapeutyczne wynikające z procesu leczenia, pozostające w zakresie zadań i kompetencji lekarza POZ. Do wykonanie powyższych zabiegów konieczne jest skierowanie od lekarza.

Uwaga ważne!

Osoby, które złożyły deklaracje do lekarzy POZ w Przychodni „Pulsantis” Sp. z o.o. w latach 2001 – 2003 proszone są o odnowienie deklaracji poprzez wskazanie konkretnego lekarza, pielęgniarki środowiskowej czy położnej środowiskowej, aktualnie zatrudnionej w tutejszej Przychodni.

Nadmieniamy, iż jest to wymóg stawiany przez NFZ i jego niedopełnienie może skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia z zakresu POZ w tut. Przychodni.

Ponadto informujemy, że w Przychodni „Pulsantis” Sp. z o.o. zakończyli pracę następujący lekarze: Bolesław Delijewski, Beata Kłak-Kaljber. Osoby zadeklarowane do powyżej wymienionych lekarzy proszone są o niezwłoczne wypełnienie ponownej deklaracji, ze wskazaniem innego lekarza POZ.

Deklaracje można uzyskać w Rejestracji Ogólnej Przychodni lub za pośrednictwem strony internetowej. Wypełnione i podpisane deklaracje należy składać w Rejestracji Ogólnej lub przesłać pocztą.

 

 

 

Deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ

 
Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej w naszej przychodni.

Nocna i świąteczna
(w tym sobotnio – niedzielna)
pomoc medyczna


Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 01 października 2017 roku zmieniają się miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

Ważne! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji.
Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.


Szczegółowe informacje udzielane są
pod numerem telefonu
tel: 71 79 79 100
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00


Tu otrzymasz pomoc:


Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

ul. Fieldorfa 5, Wrocław
tel: 71 306 42 22

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul.Kamieńskiego 73, Wrocław
tel: 71 327 05 36

Wojewódzki Szpital Specjalistycznyc um. J. Gromkowskiego


ul. Koszarowa 5, Wrocław
tel: 71 395 76 07

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

ul. Warszawska 2, Wrocław
tel: 71 377 41 16

 

Zostań naszym pacjentem

Nasza przychodnia zapewnia kompleksowe świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej.
Pacjent ma możliwość skorzystania z usług lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, jak i lekarzy specjalistów.

Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo wyboru lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarki lub położnej
w naszej przychodni. Aby tego dokonać, należy osobiście wypełnić deklarację wyboru.
Dokument ten można otrzymać w rejestracji przychodni lub pobrać z naszej strony:

 

Deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ
Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej w naszej przychodni.