Poradnia alergologicznaPoradnia zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych tj. chorób związanych z nieprawidłową reakcją organizmu ludzkiego opartą o mechanizm immunologiczny oraz leczeniem organizmu.

W ramach poradni wykonuje się:

Alergenowe testy skórne

Wskazania do wykonania badania:

  • Potwierdzenie wywiadu alergologicznego - czy domniemany alergen odpowiedzialny za objawy chorobowe wywołuje reakcje skóry o typie zapalenia alergicznego.
  • Ustalenie właściwego alergenu przewidzianego do ewentualnego leczenia odczulającego, gdy niemożliwe jest wyeliminowanie tego alergenu z otoczenia chorego.


Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza alergologa


Badania spirometryczne

Wykonywane są za pomocą skomputeryzowanej aparatury spirometrycznej,

pozwalającej ocenić wybrane parametry przepływu powietrza
w drogach oddechowych. Wyniki tych badań, wprowadzone do pamięci komputera, pozwalają na obiektywną obserwację przebiegu choroby i wyników leczenia. Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania chorego i nie jest dla niego obciążające.

Odczulanie

Odczulanie, zwane immunoterapią, jest specyficzną metodą leczenia uczuleń. Celem tej metody jest powolne "przyzwyczajenie" organizmu do alergenu, na który jest on uczulony. W tym celu wprowadza się pozajelitowo lub doustnie początkowo małe,
a następnie wzrastające dawki rozcieńczonych substancji uczulających. Tego rodzaju leczenie jest długie, trwa zwykle kilka lat, wymaga stałego kontaktu chorego z lekarzem i nie powinno być przerywane.

Porady udzielane są:

  • W ramach ubezpieczenia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • na zasadach komercyjnych, bez skierowania za odpłatnością.

 

Rejestracja osobiście lub pod numerem telefonu tel: 71 339 11 41