Poradnia logopedyczna


Poradnia zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty. Zadaniem poradni jest również oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobieganie ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

Opieka logopedyczna nad dziećmi obejmuje wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczne, korekcyjne  oraz instruktażowe dla rodziców/opiekunów zmierzające do
zapobiegania, rozpoznawania, ograniczania i likwidowania zaburzeń mowy. Terapeuci naszej poradni realizują szeroko rozumianą pracę logopedyczną, polegającą na korygowaniu zaburzeń mowy w połączeniu z oddziaływaniem na pozostałe sfery rozwoju dziecka, tj. wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego. Tak rozumiana holistyczna terapia, umożliwia roztoczenie opieki nad całościowym rozwojem dziecka. Ponadto terapia logopedyczna zajmuje się usuwaniem zaburzeń mowy i głosu oraz trudnościami w nauce czytania i pisania, nauczaniem dzieci z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi, emocjonalnymi, psychomotorycznymi, uszkodzeniami neurologicznymi, nieprawidłową budową anatomiczną i funkcjonowaniem narządów mowy.
Porady udzielane są:

  • w ramach ubezpieczenia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego /lekarza POZ lub specjalisty/;
  • na zasadach komercyjnych, bez skierowania za odpłatnością

 

,

,
Rejestracja osobiście w gabinecie lub pod numerem telefonu:
(71) 33 91 141