Poradnia reumatologiczna


W nowoczesnej poradni reumatologicznej zajmujemy się badaniem i leczeniem schorzeń reumatycznych oraz reumatoidalnych.

Diagnozujemy i pomagamy w leczeniu między innymi:

  • reumatoidalnego zapalenia stawów,
  • zesztywnienia stawów,
  • zapalenia stawów kręgosłupa,
  • chorób układowych tkanki łącznej,
  • krystalopatii,
  • spondyloartropatii,
  • osteoporozy.

 

   Ponadto zajmuje się:

 

 • edukacją chorych co do postępowania w chorobach reumatycznych
 • kierowaniem chorych na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne i sanatoryjne
 • zlecaniem zabiegów rehabilitacyjnych (fizyko i kinezyterapia)
 • wydawaniem orzeczeń lekarskich i opinii niezbędnych w procesie leczenia
 • wydawaniem wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne
 • wykonywaniem zabiegów ambulatoryjnych:
  - iniekcje okołostawowe i dostawowe,
  - punkcje stawów z diagnostyką i podaniem leku.


Porady udzielane są:

 • W ramach ubezpieczenia na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na zasadach komercyjnych, bez skierowania za odpłatnością.Więcej informacji o pracy poradni reumatologicznej można uzyskać pod numerem telefonu:

tel: 71 339 11 41.