Pierwsza wizyta wymaga skierowania lekarzy POZ lub specjalisty.

Dodatkowe informacje pacjenci mogą uzyskać pod numerem telefonu:

tel: 71 33 91 140

Rejestracja osobiście w gabinecie 120, na parterze budynku, lub pod numerem telefonu:

tel: 71 33 94 220

czynna w dniach przyjęć lekarzy w godzinach:

poniedziałek
07 30 - 08 00
  13 00 - 14 30
wtorek
13 00 - 14 30
czwartek
12 00 - 13 00
piątek
11 30 - 12 00