Więcej informacji o pracy poradni ginekologicznej można uzyskać pod numerami telefonów:

tel: 71 33 94 271