Rejestracja osobista w gabinecie 288 lub pod numerem telefonu:

tel: 71 33 94 288

w dniach przyjęć lekarzy w godzinach 730 - 1000